Sabtu, 07 Oktober 2017

lirik lagu Kere Munggah Bale - Cak Diqin dan terjemahannya dalam arti bahasa Indonesia

lirik lagu Kere Munggah Bale - Cak Diqin dan terjemahannya dalam arti bahasa Indonesia

Nok Sri Mulyani
Nak Sri Mulyani
Sak iki urepmu soyo mukti
Sekarang hidupmu sudah makmur
Nyandang nganggo ora ngucewani
Jatuh dipakai tidak mengecewakan
Mergo saiki wis dadi penyanyi
Meskipun sekarang sudah jadi penyanyi

Nok Sri Mulyani
Nak Sri Mulyani
Gayamu jan koyo selebriti
Gayamu jangan seperti selebriti
Mulo saiki kowe wis lali
Awalnya sekarang kamu sudah lupa
Karo aku sing dadekke penyanyi
dengan aku yang menjadikan penyanyi

Eling-eling
Ingat-ingat
Kowe biyen dodol sego kering
Dulu kamu jualan nasi kering
Bareng saiki dadi wong kondang
Bersama sekarang jadi orang terkenal
Kowe njur lali karo kahanan
Kamu lupa dengan keadaan

Eling-eling
Ingat ingat
Kowe biyen dodol sego kucing
Kamu dulu jualan nasi kucing
Bareng saiki dadi wong gede
Bersama sekarang sudah jadi orang besar
Kowe koyo kere munggah bale
Kamu kaya miskin naik pulang

Nok Sri Mulyani
Nak Sri Mulyani
Senadyan saiki kowe wis lali
Meskipun sekarang kamu sudah lupa
Nanging tetep tak dongak ake
Bagaimanalah tetak ku do’akan
Mugo mugo ra bali dadi kere
Semoga tidak pulang jadi miskin

reff :
Nok Sri Mulyani
Nak Sri Mulyani
Biyen omahmu ora mbejaji
Dulu rumahmu tidak bagus
Setan wae mlebu ora wani
Setan saja masuk tidak berasi
Ning saiki wis apik koyo loji
Tapi sekarang bagus seperti tanaman

Nok Sri Mulyani
Nak Sri Mulyani
Kowe saiki cidro ing janji
Kamu sekarang ingkar janji
Janjimu biyen ra bakal lali
Janjimu dulu tidak akan lupa
Karo aku sing dadekke penyanyi
Dengan aku yang menjadikan penyanyi
Loading...

Related Posts

lirik lagu Kere Munggah Bale - Cak Diqin dan terjemahannya dalam arti bahasa Indonesia
4/ 5
Oleh